top of page
2.png
ASPEKT PSYCHOLOGICZNY I SEKSUOLOGICZNY W PRACY FIZJOTERAPEUTY

Czas trwania szkolenia: 10 h dydaktycznych. Cena: 1299 zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Prowadząca: dr n. med. Anita Sikora-Szubert - fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka

                       uroginekologiczna, psycholog, psychoonkolog.

Jest to szkolenie przeznaczone dla:

fizjoterapeutów, położnych, lekarzy, osteopatów i studentów tych kierunków po zakończonym 4 roku studiów.

Założenia szkolenia:


Praca fizjoterapeuty, jak każdy zawód medyczny związany jest z pomaganiem drugiemu człowiekowi,
szczególnie w przypadku istniejących ciężkich dysfunkcji somatycznych wymaga dużego pokładu
umiejętności interpersonalnych. Jako fizjoterapeuci jesteśmy również często narażeni na przewlekły
stres związany z przeciążeniem pracą, kontaktem z "trudnym" pacjentem - roszczeniowym,
agresywnym, nieangażującym się w przebieg terapii. Jeśli pracujemy np. w dziedzinie neurologii,
uroginekologii, urologii, onkologii czy medycynie paliatywnej stan fizyczny i psychiczny naszych
pacjentów niejednokrotnie wymaga od nas nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale
również dbania o swoje granice w kontakcie z drugim człowiekiem, umiejętności odreagowywania
trudnych sytuacji spotykanych w relacji z pacjentem, ale i profesjonalizmu chociażby w
przeprowadzaniu wywiadu czy badania fizykalnego. Warsztat ma na celu przybliżenie teoretycznych,
ale przede wszystkim praktycznych psychologicznych aspektów pracy z pacjentami w fizjoterapii, ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego czy pracującego z
pacjentem onkologicznym czy bólowym.


Program warsztatu:


Warsztat będzie poświęcony treningowi umiejętności radzenia sobie w bezpośrednim kontakcie z
pacjentem. Poruszymy najczęstsze problemy w pracy fizjoterapeuty i skupimy się na właściwych
strategiach ich rozwiązywania tak, aby sprawić by pacjent do nas wracał, jako do zaufanego
terapeuty i jednocześnie abyśmy umieli zachować w tym profesjonalizm i ochronić siebie. Podczas warsztatu będziemy pracować na własnych emocjach, zasobach i trudnościach jakie napotykamy w codziennej pracy.

 

Podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 

 • Rola znajomości psychologii i psychosomatyki w pracy fizjoterapeuty.

 • Rola budowania relacji pacjent – fizjoterapeuta dla przebiegu fizjoterapii.

 • Najczęstsze problemy natury psychologicznej i seksuologicznej u pacjenta z którymi może się spotkać fizjoterapeuta.

 • Jak sobie radzić z pacjentem z „trudnymi dolegliwościami” lub z „trudnymi” zachowaniami ?- aspekty praktyczne, przypadki z praktyki gabinetowej.

 • Praca z pacjentką z zaburzeniami seksualnymi. Psychologiczne podłoże vulwodynii, pochwicy czy dyspareunii.

 • Psychologiczne konsekwencje dysfunkcji uroginekologicznych.

 • Zjawisko traumy po porodzie, zabiegu ginekologicznym.

 • Rola wsparcia psychologicznego w zaburzeniach płodności.

 • Wypalenie zawodowe – Czy mnie dotyczy? Czym jest? Jak sobie z nim radzić? Czy superwizja to konieczność?

 • Pytania i odpowiedzi – dyskusja na tematy zaproponowane przez Uczestników.

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • skrypt z podstawowymi informacjami z kursu;

 • zaświadczenie udziału w szkoleniu;

 • dostęp do grupy "superwizyjnej" i cykliczne spotkania online w ramach doskonalenia umiejętności zdobytych podczas warsztatu.

3.png
ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ – WARSZTAT PRAKTYCZNY

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 1299 zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Prowadząca: dr n. med. Anita Sikora-Szubert - fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka

                       uroginekologiczna, psycholog, psychoonkolog.
 

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów oraz studentów po zakończonym 4 roku wymienionych kierunków.

Opis warsztatu:

W skład kompleksowej diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii uroginekologicznej poza wywiadem i badaniem wewnętrznym bardzo ważną rolę pełni wsparcie techniczne w postaci ultrasonografii. Sonofeedback stanowi bardzo ważne narzędzie w prowadzeniupacjentów/pacjentek z takimi dysfunkcjami jak rozejście mięśnia prostego brzucha, problemy urologiczne, dysfunkcje dna miednicy, obniżenie narządów miednicy mniejszej. Podczas warsztatu poznasz praktyczne zastosowanie technologii takich jak ultrasonografia oraz sonofeedback w szeroko pojętej fizjoterapii uroginekologicznej.

 

Warsztat po przeprowadzeniu wstępnej części teoretycznej będzie w znaczącej mierze opierał się na wykorzystaniu praktycznym sprzętów do ultrasonografii w najczęstszych działaniach diagnostycznych

i terapeutycznych w dysfunkcjach uroginekologicznych. Sprzęty będą dostępne podczas całego warsztatu i wykorzystując pracę w grupach każdy będzie miał możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych aparatów i ich zastosowaniem.

 

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki praca na aparatach USG będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach w przeliczeniu na jeden aparat USG.

 

Program warsztatu:

Na warsztacie zaprezentowane zostaną podstawy wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce i programowaniu terapii w fizjoterapii uroginekologicznej. Omówione zostaną praktyczne zasady wykonywania ultrasonografii sondami liniową i convex w dojściu przez powłoki brzuszne w przypadku oceny pacjentki i pacjenta pod kątem dysfunkcji dna miednicy czy rozejścia mięśnia prostego brzucha. Podczas warsztatu poznasz zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej i sonofeedbacku w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego.

Podsumowując podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 

 

 • Podstawy techniczne ultrasonografii.

 • Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w różnych dysfunkcjach uroginekologicznych – teoria i praktyka z wykorzystaniem sondy liniowej i convex (m.in. ocena przedniej i bocznej ściany brzucha, kresy białej, blizn, spojenia łonowego, ocena pęcherza - objętość, grubość ścian pęcherza, aktywacja mięśni dna miednicy) oraz głowicy endovaginalnej (ocena funkcji mięśni dna miednicy oraz obszaru anorektalnego).

 • Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej (mięśnie dna miednicy, mięśnie powłok brzusznych) – aspekty praktyczne.

 • Jak wybrać dla siebie odpowiedni sprzęt do diagnostyki ultrasonograficznej – wskazówki praktyczne.

 

 

 

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania ultrasonografii i sonofeedbacku w pracy z pacjentką/ pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy;

 • możliwość pracy i zapoznania się z najnowocześniejszymi sprzętami do ultrasonografii dostępnymi na rynku udostępnianymi na potrzeby szkolenia przez firmę Sonolife – partnera sprzętowego warsztatu;

 • zaświadczenie udziału w warsztatach, skrypt szkoleniowy;

 • Kursant otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na której ma możliwość kontaktu z wykładowcami, dzielenia się doświadczeniem i wymiany wiedzy.

4.png
OBNIŻENIE NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ.
PESSAROTERAPIA – WARSZTAT PRAKTYCZNY.

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 1299 zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Prowadząca: dr n. med. Anita Sikora-Szubert - fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka

                       uroginekologiczna, psycholog, psychoonkolog.
 

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, położnych, osteopatów po ukończeniu kursu/szkolenia z terapii wewnętrznej (umiejętność badania per vaginam). W przypadku braku ukończenia wcześniejszego szkolenia i umiejętności pracy per vaginam gotowość do uczestniczenia w części praktycznej szkolenia.

Opis warsztatu:

 • Obniżenie narządów miednicy mniejszej u kobiet – definicja, epidemiologia, czynniki ryzyka.

 • Diagnostyka funkcjonalna na potrzeby fizjoterapii przy obniżeniu narządów miednicy mniejszej.

 • Badanie per vaginam oraz rola badania z wykorzystaniem wzierników w diagnostyce obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Pokaz wykorzystania ultrasonografii z wykorzystaniem głowicy endowaginalnej oraz convex stosowanej przezkroczowo w diagnostyce i terapii pacjentek z obniżeniem narządów miednicy mniejszej.

 • Fizjoterapia w leczeniu obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Pessaroterapia w leczeniu POP – rodzaje, zasady i ograniczenia w jej stosowaniu.

 • Środki farmakologiczne stosowane podczas pessaroterapii.

 • Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Pessaroterapia – część praktyczna – właściwy dobór, aplikacja oraz usuwanie pessara.

 

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki część praktyczna podczas nauki pessaroterapii będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach z zachowaniem zasad higieny i poszanowaniem intymności uczestniczek warsztatu przy jednoczesnej kontroli i superwizji badania przez prowadzącą szkolenie.

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące stosowania pessaroterapii w terapii dysfunkcji dna miednicy i obniżeń narządów miednicy mniejszej;

 • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące stosowania ultrasonografii endowaginalnej i przezkroczowej w terapii dysfunkcji dna miednicy i obniżeń narządów miednicy mniejszej;

 • zaświadczenie udziału w warsztacie, skrypt szkoleniowy;

 • Kursant otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na której ma możliwość kontaktu z wykładowcami, dzielenia się doświadczeniem i wymiany wiedzy.

Terminarz szkoleń(7).png
KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TRENINGU FUNKCJONALNEGO KOBIET Z PROBLEMAMI UROGINEKOLOGICZNYMI

Czas trwania szkolenia: 16 h dydaktycznych. Cena: 2299 zł.

Szkolenie odbywa się w sobotę w godz. 9-17 oraz niedzielę w godz. 9-15. Podczas pierwszego dnia przewidziana przerwa obiadowa i 2 kawowe, natomiast drugiego dnia dwie przerwy kawowe.

Prowadzące: mgr Katarzyna Piotrowska -  fizjoterapeutka uroginekologiczna, instruktorka metody Pilates
                      

 

Jest to szkolenie przeznaczone dla:

fizjoterapeutów, trenerów personalnych, lekarzy, osteopatów i studentów powyżej 4 roku studiów kierunków.

Założenia szkolenia:

Coraz częściej w fizjoterapii uroginekologicznej łączymy siły współpracując w zespole interdyscyplinarnym. Współpraca z trenerem personalnym oraz umiejętność programowania treningu dla kobiety w ciąży po porodzie, z dysfunkcjami uroginekologicznymi staje się coraz częstszym wymaganiem.

Kurs ten w kompleksowy sposób przedstawi Ci specyfikę pracy treningowej z kobietą w ciąży oraz z takimi problemami uroginekologicznymi jak nietrzymanie moczu, rozejście mięśnia prostego brzucha czy obniżenie narządów miednicy mniejszej. Podczas kursu poznasz ograniczenia związane z programowaniem treningu kobiet z w/w problemami, poznasz podstawowe konsekwencje jakie niosą za sobą te dysfunkcje dla organizmu kobiety, poznasz techniki treningowe pozwalające na wspieranie fizjoterapii uroginekologicznej zdrowym ruchem również podczas zajęć grupowych czy treningu indywidualnego na siłowni. Kurs ma stanowić połączenie i uzupełnienie przestrzeni pomiędzy pracą fizjoterapeuty uroginekologicznego i fizjoterapią prowadzoną w gabinetach fizjoterapeutycznych a pełnym obciążeniem treningowym podczas treningu biegowego, siłowego czy funkcjonalnego prowadzonego przez trenerów personalnych. Wymienimy się wspólnymi doświadczeniami, podzielimy wiedzą tak aby w jak najbardziej kompleksowy sposób móc wspólnie wspierać zdrowie kobiet.

Program kursu:

 • Czym jest fizjoterapia uroginekologiczna?

 • Podstawy anatomiczne - fizjologia i patofizjologia w funkcjonowaniu miednicy mniejszej.

 • Wpływ ciąży i zaburzeń hormonalnych na funkcjonowanie kobiet i podejmowaną przez nie aktywność fizyczną.

 • Podstawowe dysfunkcje uroginekologiczne (nietrzymanie moczu, obniżenie narządów miednicy mniejszej, rozejście mięśnia prostego brzucha, zaburzenia seksualne i problemy bólowe) - definicje, epidemiologia, czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka i możliwości oddziaływania terapeutycznego.

 • Rola wzorca oddechowego w przygotowaniu do treningu i terapii uroginekologicznej - teoria
  i praktyka.

 • Funkcja przepony - dno miednicy a oddychanie -  teoria i praktyka.

 • Wywiad na potrzeby treningu personalnego u kobiety z dysfunkcjami dna miednicy. O co pytać? Na co zwracać uwagę?

 • Badanie postawy ciała, wzorców ruchowych, napięcia mięśniowego na potrzeby treningu personalnego u kobiety z dysfunkcjami dna miednicy -  teoria i praktyka.

 • Przygotowanie do prowadzenia aktywności u kobiet z dysfunkcją dna miednicy - rola nawyków toaletowych, ergonomii w codziennych czynnościach, świadomości własnego ciała.

 • Ograniczenia treningowe w wybranych dysfunkcjach uroginekologicznych oraz u kobiet w ciąży.

 • Współpraca na linii trener - fizjoterapeuta - lekarz jako warunek dobrego prowadzenia kobiety
  z dysfunkcjami dna miednicy.

 • Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej u kobiet z dysfunkcjami uroginekologicznymi.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • wiedzę i praktyczne umiejętności dotyczące programowania aktywności fizycznej u kobiet
  z dysfunkcjami uroginekologicznymi;

 • skrypt z podstawowymi informacjami z kursu;

 • zaświadczenie udziału w szkoleniu.

2.png
CIĄŻA I PORÓD OKIEM POŁOŻNEJ - WARSZTAT DLA FIZJOTERAPEUTÓW

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 1299 zł

 

Szkolenie odbywa się w sobotę w godz. 9.00 - 17.00. Podczas dnia szkoleniowego przewidziana krótka przerwa obiadowa i 2 kawowe.

Prowadząca: mgr Aleksandra Czerwińska, położna, specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno -

                       położniczego z wieloletnim stażem pracy na bloku porodowym

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, trenerów personalnych, lekarzy, osteopatów i studentów powyżej 4 roku studiów wymienionych kierunków.

Założenia warsztatu:

Coraz częściej w fizjoterapii uroginekologicznej łączymy siły współpracując w zespole interdyscyplinarnym. Współpraca z położną, szkołami rodzenia to bardzo ważny aspekt pracy fizjoterapeuty pracującego z kobietami w ciąży i po porodzie. Dzięki wiedzy dotyczącej opieki położniczej nad kobietą w ciąży, przebiegu porodu i połogu okiem położnej bardziej zrozumiałe
i łatwiejsze staje się fizjoterapeutyczne prowadzenie ciąży i opieka nad kobietą po porodzie.

Warsztat będzie prowadzony przez mgr Aleksandrę Czerwińską, położną, specjalistkę pielęgniarstwa ginekologiczno - położniczego z wieloletnim stażem pracy na bloku porodowym jednego z większych łódzkich szpitali wojewódzkich. Ponadto wiele lat prowadziła zajęcia w ramach szkół rodzenia przygotowując pary do trudów porodu i macierzyństwa, współpracując przy tym z fizjoterapeutkami uroginekologicznymi i fizjoterapeutami pediatrycznymi.

Warsztat ten w jak najbardziej kompleksowy sposób przedstawi Ci specyfikę pracy położnej z kobietą w ciąży oraz po porodzie, konsekwencje położnicze zabiegów stosowanych jako preindukcja i indukcja porodu, wskazań i metodyki postępowania w przypadku okołoporodowych urazów krocza. Podczas warsztatu poznasz położnicze techniki związane z przygotowaniem kobiety do ciąży oraz porodu, w tym pozycje porodowe, niefarmakologiczne metody znoszenia bólu porodowego czy techniki przygotowania krocza do porodu oraz techniki jego ochrony podczas samego porodu. Warsztat ma stanowić połączenie i uzupełnienie przestrzeni pomiędzy pracą fizjoterapeuty uroginekologicznego i położnej, dać przestrzeń do zrozumienia złożonych mechanizmów porodowych i ustalenie wspólnego języka rozmowy o fizjologii i patofizjologii ciąży i porodu. Wymienimy się wspólnymi doświadczeniami, podzielimy wiedzą tak aby w jak najbardziej kompleksowy sposób móc wspólnie wspierać zdrowie kobiet.

Program warsztatu:

 • Anatomia i fizjologia dna miednicy u kobiet.

 • Fizjologia ciąży i porodu

 • Przyczyny powstawania dolegliwości bólowych narządu ruchu u kobiet w ciąży - okiem położnej.

 • Fakty i mity związane z dysfunkcjami dna miednicy u kobiet w ciąży.

 • Rola położnej w przygotowaniu kobiety do porodu.

 • Poród i jego konsekwencje dla ciała kobiety oczami położnej (pozycje wertykalne, techniki ochrony krocza podczas porodu, nacięcie vs. pęknięcie krocza).

 • Konsekwencje funkcjonalne nacięcia krocza, cięcia cesarskiego, wykorzystania kleszczy i innych metod stosowanych podczas porodu.

 • Profilaktyka dysfunkcji dna miednicy po porodzie. Rola nawyków toaletowych i wczesnych interwencji terapeutycznych.

 • Laktacja okiem położnej oraz zastosowanie technik fizjoterapeutycznych w problemach laktacyjnych (m. in. kinesiotaping).

 • Fakty i mity na temat kółek poporodowych, pasów poporodowych i ich zastosowania w powrocie do formy w połogu.

 • Współpraca na linii położna - fizjoterapeuta - lekarz jako warunek dobrego prowadzenia kobiety po porodzie i z dysfunkcjami dna miednicy.

 • Dyskusja – pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • skrypt z podstawowymi informacjami z warsztatu;

 • zaświadczenie udziału w szkoleniu.

5.png
TERAPIA TECAR W FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ - WARSZTAT PRAKTYCZNY

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 1299 zł

 

Szkolenie odbywa się w sobotę w godz. 9.00 - 17.00. Podczas dnia szkoleniowego przewidziana krótka przerwa obiadowa i 2 kawowe.

Prowadząca: dr n. med. Anita Sikora-Szubert - fizjoterapeutka, certyfikowana terapeutka

                       uroginekologiczna, psycholog, psychoonkolog, szkoleniowiec w obszarze terapii TECAR
                       w firmie Meden Inmed od
5 lat.

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów i studentów powyżej 4 roku studiów wymienionych kierunków.

Założenia warsztatu:

Coraz częściej w fizjoterapii uroginekologicznej spotykamy nowoczesne technologie i urządzenia które pozwalają rozszerzyć i zwiększyć skuteczność terapii uroginekologicznej. Jednym z takich rozwiązań jest zastosowanie prądów wysokiej częstotliwości w tym terapii TECAR. Szkolenie ma na celu przybliżyć zasadę działania technologii TECAR na przykładzie aparatów marki Winback oraz jego zastosowanie
w przypadkach wspomagania terapii zewnętrznej i wewnętrznej stosowanej w fizjoterapii ginekologicznej, urologicznej i proktologicznej. Szkolenie będzie składało się z części teoretycznej związanej z zasadami działania technologii, wskazaniami i przeciwwskazaniami do stosowania w/w technologii oraz części praktycznej nakierunkowanej na poznanie możliwości i przetestowania na sobie działania TECARa w najczęściej spotykanych problemach uroginekologicznych m.in. terapii blizn, problemów z funkcją mięśni dna miednicy czy problemami bólowymi w uroginekologii.

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania terapii TECAR w pracy z pacjentką/ pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy;

 • możliwość pracy i zapoznania się z najnowocześniejszymi sprzętami do terapii TECAR dostępnymi na rynku udostępnianymi na potrzeby szkolenia przez firmę Meden Inmed – partnera sprzętowego warsztatu;

 • zaświadczenie udziału w warsztatach, skrypt szkoleniowy;

 • Kursant otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na której ma możliwość kontaktu z wykładowcami, dzielenia się doświadczeniem i wymiany wiedzy.

98.png
Zapraszam serdecznie na kompleksowe szkolenie
z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej stworzone wspólnie z firmą ENEDU!

Partnerzy sprzętowi warsztatów:

Screenshot%202021-03-09%20at%2017.20_edited.png
tiguar.PNG
SONO - LOGO(1).png
Logo PelviCare 1500.png
Zapisz się na warsztat/kurs

Dziękuje Ci za zgłoszenie udziału w warsztacie!

W razie dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu mailowego: fizjo.psyche.intima.szkoleniowo@gmail.com

bottom of page