top of page

Zapisz się na warsztat lub szkolenie!

Zapraszam serdecznie na warsztaty w Łodzi oraz Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.
Terminarz na 2023 już dostępny!

4.png
ASPEKT PSYCHOLOGICZNY I SEKSUOLOGICZNY W PRACY FIZJOTERAPEUTY

Czas trwania szkolenia: 10 h dydaktycznych. Cena: 999zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Jest to szkolenie przeznaczone dla:

fizjoterapeutów, położnych, lekarzy, osteopatów i studentów tych kierunków.

Założenia szkolenia:


Praca fizjoterapeuty, jak każdy zawód medyczny związany jest z pomaganiem drugiemu człowiekowi,
szczególnie w przypadku istniejących ciężkich dysfunkcji somatycznych wymaga dużego pokładu
umiejętności interpersonalnych. Jako fizjoterapeuci jesteśmy również często narażeni na przewlekły
stres związany z przeciążeniem pracą, kontaktem z "trudnym" pacjentem - roszczeniowym,
agresywnym, nieangażującym się w przebieg terapii. Jeśli pracujemy np. w dziedzinie neurologii,
uroginekologii, urologii, onkologii czy medycynie paliatywnej stan fizyczny i psychiczny naszych
pacjentów niejednokrotnie wymaga od nas nie tylko dobrego przygotowania merytorycznego, ale
również dbania o swoje granice w kontakcie z drugim człowiekiem, umiejętności odreagowywania
trudnych sytuacji spotykanych w relacji z pacjentem, ale i profesjonalizmu chociażby w
przeprowadzaniu wywiadu czy badania fizykalnego. Warsztat ma na celu przybliżenie teoretycznych,
ale przede wszystkim praktycznych psychologicznych aspektów pracy z pacjentami w fizjoterapii, ze
szczególnym uwzględnieniem specyfiki pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego czy pracującego z
pacjentem onkologicznym czy bólowym.


Program warsztatu:


Warsztat będzie poświęcony treningowi umiejętności radzenia sobie w bezpośrednim kontakcie z
pacjentem. Poruszymy najczęstsze problemy w pracy fizjoterapeuty i skupimy się na właściwych
strategiach ich rozwiązywania tak, aby sprawić by pacjent do nas wracał, jako do zaufanego
terapeuty i jednocześnie abyśmy umieli zachować w tym profesjonalizm i ochronić siebie. Podczas warsztatu będziemy pracować na własnych emocjach, zasobach i trudnościach jakie napotykamy w codziennej pracy.

 

Podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 

 • Rola znajomości psychologii i psychosomatyki w pracy fizjoterapeuty.

 • Rola budowania relacji pacjent – fizjoterapeuta dla przebiegu fizjoterapii.

 • Najczęstsze problemy natury psychologicznej i seksuologicznej u pacjenta z którymi może się spotkać fizjoterapeuta.

 • Jak sobie radzić z pacjentem z „trudnymi dolegliwościami” lub z „trudnymi” zachowaniami ?- aspekty praktyczne, przypadki z praktyki gabinetowej.

 • Praca z pacjentką z zaburzeniami seksualnymi. Psychologiczne podłoże vulwodynii, pochwicy czy dyspareunii.

 • Psychologiczne konsekwencje dysfunkcji uroginekologicznych.

 • Zjawisko traumy po porodzie, zabiegu ginekologicznym.

 • Rola wsparcia psychologicznego w zaburzeniach płodności.

 • Wypalenie zawodowe – Czy mnie dotyczy? Czym jest? Jak sobie z nim radzić?

 • Pytania i odpowiedzi – dyskusja na tematy zaproponowane przez Uczestników.

 

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • skrypt z podstawowymi informacjami z kursu;

 • zaświadczenie udziału w szkoleniu;

 • dostęp do grupy "superwizyjnej" i cykliczne spotkania online w ramach doskonalenia umiejętności zdobytych podczas warsztatu.

ULTRASONOGRAFIA W FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ – WARSZTAT PRAKTYCZNY

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 999zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, osteopatów oraz studentów wymienionych kierunków.

Opis warsztatu:

W skład kompleksowej diagnostyki funkcjonalnej w fizjoterapii uroginekologicznej poza wywiadem i badaniem wewnętrznym bardzo ważną rolę pełni wsparcie techniczne w postaci ultrasonografii. Sonofeedback stanowi bardzo ważne narzędzie w prowadzeniupacjentów/pacjentek z takimi dysfunkcjami jak rozejście mięśnia prostego brzucha, problemy urologiczne, dysfunkcje dna miednicy, obniżenie narządów miednicy mniejszej. Podczas warsztatu poznasz praktyczne zastosowanie technologii takich jak ultrasonografia oraz sonofeedback w szeroko pojętej fizjoterapii uroginekologicznej.

 

Warsztat po przeprowadzeniu wstępnej części teoretycznej będzie w znaczącej mierze opierał się na wykorzystaniu praktycznym sprzętów do ultrasonografii w najczęstszych działaniach diagnostycznych

i terapeutycznych w dysfunkcjach uroginekologicznych. Sprzęty będą dostępne podczas całego warsztatu i wykorzystując pracę w grupach każdy będzie miał możliwość zapoznania się z pracą poszczególnych aparatów i ich zastosowaniem.

 

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki praca na aparatach USG będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach w przeliczeniu na jeden aparat USG.

 

Program warsztatu:

Na warsztacie zaprezentowane zostaną podstawy wykorzystania ultrasonografii w diagnostyce i programowaniu terapii w fizjoterapii uroginekologicznej. Omówione zostaną praktyczne zasady wykonywania ultrasonografii sondami liniową i convex w dojściu przez powłoki brzuszne w przypadku oceny pacjentki i pacjenta pod kątem dysfunkcji dna miednicy czy rozejścia mięśnia prostego brzucha. Podczas warsztatu poznasz zastosowanie diagnostyki ultrasonograficznej i sonofeedbacku w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego.

Podsumowując podczas warsztatu zostaną poruszone tematy takie jak:

 

 

 • Podstawy techniczne ultrasonografii.

 • Podstawy diagnostyki funkcjonalnej pod kontrolą USG w różnych dysfunkcjach uroginekologicznych – teoria i praktyka z wykorzystaniem sondy liniowej i convex (m.in. ocena przedniej i bocznej ściany brzucha, kresy białej, blizn, spojenia łonowego, ocena pęcherza - objętość, grubość ścian pęcherza, aktywacja mięśni dna miednicy).

 • Rola sonofeedbacku w fizjoterapii uroginekologicznej (mięśnie dna miednicy, mięśnie powłok brzusznych) – aspekty praktyczne.

 • Jak wybrać dla siebie odpowiedni sprzęt do diagnostyki ultrasonograficznej – wskazówki praktyczne.

 

 

 

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące wykorzystania ultrasonografii i sonofeedbacku w pracy z pacjentką/ pacjentem z dysfunkcjami dna miednicy;

 • możliwość pracy i zapoznania się z najnowocześniejszymi sprzętami do ultrasonografii dostępnymi na rynku udostępnianymi na potrzeby szkolenia przez firmę Meden – Inmed – partnera sprzętowego warsztatu;

 • zaświadczenie udziału w warsztatach, skrypt szkoleniowy;

 • Kursant otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na której ma możliwość kontaktu z wykładowcami, dzielenia się doświadczeniem i wymiany wiedzy.

OBNIŻENIE NARZĄDÓW MIEDNICY MNIEJSZEJ.
PESSAROTERAPIA – WARSZTAT PRAKTYCZNY.

Czas trwania warsztatu: 10 h dydaktycznych. Cena: 999zł.

Warsztat w godzinach 9.00 - 17.00 - z przerwą obiadową 30 min i 2 przerwami kawowymi po 15 min.

Jest to warsztat przeznaczony dla:

fizjoterapeutów, lekarzy, położnych, osteopatów po ukończeniu kursu/szkolenia z terapii wewnętrznej (umiejętność badania per vaginam). W przypadku braku ukończenia wcześniejszego szkolenia i umiejętności pracy per vaginam gotowość do uczestniczenia w części praktycznej szkolenia.

Opis warsztatu:

 • Obniżenie narządów miednicy mniejszej u kobiet – definicja, epidemiologia, czynniki ryzyka.

 • Diagnostyka funkcjonalna na potrzeby fizjoterapii przy obniżeniu narządów miednicy mniejszej.

 • Badanie per vaginam oraz rola badania z wykorzystaniem wzierników w diagnostyce obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Ultrasonografia z wykorzystaniem głowicy endowaginalnej oraz convex stosowanej przezkroczowo w diagnostyce i terapii pacjentek z obniżeniem narządów miednicy mniejszej – część teoretyczna i praktyczna przy aparatach usg .

 • Fizjoterapia w leczeniu obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Pessaroterapia w leczeniu POP – rodzaje, zasady i ograniczenia w jej stosowaniu.

 • Środki farmakologiczne stosowane podczas pessaroterapii.

 • Współpraca interdyscyplinarna w leczeniu obniżenia narządów miednicy mniejszej.

 • Pessaroterapia – część praktyczna – właściwy dobór, aplikacja oraz usuwanie pessara.

 

Biorąc za cel jak najwyższą jakość przeprowadzanego warsztatu i możliwość praktycznej nauki część praktyczna zarówno na aparatach USG jak i podczas nauki pessaroterapii będzie odbywała się w 2-3 osobowych grupach w przeliczeniu na jeden aparat USG z zachowaniem zasad higieny i poszanowaniem intymności uczestniczek warsztatu.

Uczestnik warsztatu otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące stosowania pessaroterapii w terapii dysfunkcji dna miednicy i obniżeń narządów miednicy mniejszej;

 • podstawową wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące stosowania ultrasonografii endowaginalnej i przezkroczowej w terapii dysfunkcji dna miednicy i obniżeń narządów miednicy mniejszej;

 • zaświadczenie udziału w warsztacie, skrypt szkoleniowy;

 • Kursant otrzymuje również dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku na której ma możliwość kontaktu z wykładowcami, dzielenia się doświadczeniem i wymiany wiedzy.

KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO TRENINGU FUNKCJONALNEGO KOBIET Z PROBLEMAMI UROGINEKOLOGICZNYMI

Czas trwania szkolenia: 14 h dydaktycznych. Cena: 1999zł.

Szkolenie odbywa się w sobotę w godz. 9-17 oraz niedzielę w godz. 9-15. Podczas pierwszego dnia przewidziana przerwa obiadowa i 2 kawowe, natomiast drugiego dnia dwie przerwy kawowe.

Jest to szkolenie przeznaczone dla:

fizjoterapeutów, trenerów personalnych, lekarzy, osteopatów i studentów tych kierunków.

Założenia szkolenia:

Coraz częściej w fizjoterapii uroginekologicznej łączymy siły współpracując w zespole interdyscyplinarnym. Współpraca z trenerem personalnym oraz umiejętność programowania treningu dla kobiety w ciąży po porodzie, z dysfunkcjami uroginekologicznymi staje się coraz częstszym wymaganiem.

Kurs będzie prowadzony przez dr n. med. Anitę Sikorę-Szubert - fizjoterapeutkę uroginekologiczną oraz psychologa z wieloletnim stażem w pracy z kobietami z dysfunkcjami uroginekologicznymi. Drugą współprowadzącą będzie mgr Katarzyna Piotrowska, również fizjoterapeutka uroginekologiczna z wieloletnim stażem pracy ale także instruktor metody Pilates, która na co dzień pracuje ruchem prowadząc terapię u pacjentek z dysfunkcjami dna miednicy. Swoją pomocą organizatorską i wsparciem służyć podczas szkolenia będzie również fizjoterapeutka mgr Sylwia Stoń.

Kurs ten w kompleksowy sposób przedstawi Ci specyfikę pracy treningowej z kobietą w ciąży oraz z takimi problemami uroginekologicznymi jak nietrzymanie moczu, rozejście mięśnia prostego brzucha czy obniżenie narządów miednicy mniejszej. Podczas kursu poznasz ograniczenia związane z programowaniem treningu kobiet z w/w problemami, poznasz podstawowe konsekwencje jakie niosą za sobą te dysfunkcje dla organizmu kobiety, poznasz techniki treningowe pozwalające na wspieranie fizjoterapii uroginekologicznej zdrowym ruchem również podczas zajęć grupowych czy treningu indywidualnego na siłowni. Kurs ma stanowić połączenie i uzupełnienie przestrzeni pomiędzy pracą fizjoterapeuty uroginekologicznego i fizjoterapią prowadzoną w gabinetach fizjoterapeutycznych a pełnym obciążeniem treningowym podczas treningu biegowego, siłowego czy funkcjonalnego prowadzonego przez trenerów personalnych. Wymienimy się wspólnymi doświadczeniami, podzielimy wiedzą tak aby w jak najbardziej kompleksowy sposób móc wspólnie wspierać zdrowie kobiet.

Program kursu:

 • Czym jest fizjoterapia uroginekologiczna?

 • Podstawy anatomiczne - fizjologia i patofizjologia w funkcjonowaniu miednicy mniejszej.

 • Wpływ ciąży i zaburzeń hormonalnych na funkcjonowanie kobiet i podejmowaną przez nie aktywność fizyczną.

 • Podstawowe dysfunkcje uroginekologiczne (nietrzymanie moczu, obniżenie narządów miednicy mniejszej, rozejście mięśnia prostego brzucha, zaburzenia seksualne i problemy bólowe) - definicje, epidemiologia, czynniki ryzyka, objawy, diagnostyka i możliwości oddziaływania terapeutycznego.

 • Rola wzorca oddechowego w przygotowaniu do treningu i terapii uroginekologicznej - teoria i praktyka.

 • Funkcja przepony - dno miednicy a oddychanie -  teoria i praktyka.

 • Wywiad na potrzeby treningu personalnego u kobiety z dysfunkcjami dna miednicy. O co pytać? Na co zwracać uwagę?

 • Badanie postawy ciała, wzorców ruchowych, napięcia mięśniowego na potrzeby treningu personalnego u kobiety z dysfunkcjami dna miednicy -  teoria i praktyka.

 • Przygotowanie do prowadzenia aktywności u kobiet z dysfunkcją dna miednicy - rola nawyków toaletowych, ergonomii w codziennych czynnościach, świadomości własnego ciała.

 • Elementy treningu hipopresyjnego w pracy z kobietą z dysfunkcjami dna miednicy - teoria i praktyka.

 • Ograniczenia treningowe w wybranych dysfunkcjach uroginekologicznych oraz u kobiet w ciąży.

 • Współpraca na linii trener - fizjoterapeuta - lekarz jako warunek dobrego prowadzenia kobiety z dysfunkcjami dna miednicy.

 • Psychologiczne aspekty aktywności fizycznej u kobiet z dysfunkcjami uroginekologicznymi.

 

Uczestnik szkolenia otrzymuje:

 • podstawową wiedzę i umiejętności dotyczące programowania aktywności fizycznej u kobiet z dysfunkcjami uroginekologicznymi;

 • skrypt z podstawowymi informacjami z kursu;

 • zaświadczenie udziału w szkoleniu.

98.png

Partner sprzętowy warsztatów

Screenshot%202021-03-09%20at%2017.20_edited.png
Zapraszam serdecznie na kompleksowe szkolenie
z zakresu fizjoterapii uroginekologicznej stworzone wspólnie z firmą ENEDU!

Partner warsztatów

Meringer_fizjoterapia.png
bottom of page